ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้โอกาสนิตยาเพลส ดูแลเรื่องที่พักให้กับท่าน

ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาคนเดียว มาเป็นครอบครัว หมู่คณะ หรือเดินทางพร้อมเด็กเล็ก

เราพร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเอง  ปลอดภัยที่สุด และประหยัดที่สุด

Thank you very much with our love