ห้องสำหรับพัก 2 ท่าน แบบ 1 เตียง คืนละ 450-

Two-person one-bed room @ 450-/night

 


ห้องสำหรับพัก 2 ท่าน แบบ 2 เตียง คืนละ 500-

Two-person two-bed room @ 500-/night


 

ห้องสำหรับพัก 3 ท่าน คืนละ 600-

Three-person room @ 600-/night


 

ห้องสำหรับพัก 4 ท่าน คืนละ 700-

Four-person room @ 700-/night