ทีมงานของเรา

 

นางสาวอารีย์ แสนหัวเมือง (รัตน์)

Miss Aree Sanhuamuang

 

นางสาวศศิธร โพธิ์คำ (โบว์)

Miss Sasithon Phokam

 

นางสาววรรณษา พันธ์เสนา (มิน)

Miss Wannasa Pansana

 

นางสาวลักขณา บุญเกิด (โบว์เล็ก)

Miss Lakkana Boonkerd

 

นายฟุ้ง ม่ามกระโทก

Mr. Fung Mamkrathok